Bästa prisgaranti

Vi vet att våra priser är svårmatchade, därför erbjuder vi dig prisgaranti. Nedan kan du läsa villkoren. Kontakta oss gärna vid frågor!

Hittar du samma produkt till ett bättre pris (gäller inte kampanjpriser) hos en annan leverantör med motsvarande kvalitet, volym och offererad leveranstid, så matchar vi offerten och ger dig ytterligare 10% i rabatt.

Priset ska kunna styrkas med skriftlig offert från leverantör med produktion och F- skattsedel i Sverige samt visas upp innan beställning. Vi förbehåller oss rätten att tacka nej till uppdrag samt att när som helst återkalla prisgarantin.