UniQueue Bygg

Vi erbjuder en samlingsplats med en rad olika systemlösningar, hela vägen från versionshanteringsverktyg till projektledningsverktyg, automatiskt kopplade till ritningstrycktjänster med “på plats leverans”.

Vi hjälper till att koppla ritningar till ganttschema för att få med deadlines samt kontrollerar att de senaste ritningarna ute på bodarna är uppdaterade.

Våra systemlösningar är till för att alla discipliner alltid ska ha den senaste uppdaterade informationen, för att på så vis minimera bortkastade arbetstimmar.

Du når oss dygnet runt via en webbläsare.

Vill du starta en sajt/projekt kontakta Ulf 076-1150900.

eller ulf@rapidkopia.se

Vi har den smarta lösningen för era byggprojekt.

Utvalda produkter